các kiểm tra mã code bóng đèn


chúng tôi đang cập nhất thêm nhiều hãng bóng . hiện tại có telefuken code code axit nằm ở thân bóng . các bóng châu âu đa số là có mã code axit . nếu bạn không thấy có thể là bóng giả hãy cẩn thận


Telefuken tube code:


 aa - hu 
Mã Tháng Tháng Năm Tháng 
Một 1946 
aa Tháng Năm 1935 
a? Tháng 9 năm 1967 
?? Tháng 11 năm 1943 
ab tháng 4 năm 1931 
ac tháng 1 năm 1949 
quảng cáo tháng 7 năm 1944 
ae tháng 4 năm 1932 
af tháng 2 năm 1949 
ag tháng năm 1932 
ah tháng 7 năm 1947 
ai Tháng năm 1931 
ak tháng 6 năm 1932 
al tháng 6 năm 1935 
sáng tháng 4 năm 1936 
một 1935 
ao Tháng Ba 1949 
ap tháng 1 năm 1945 
aq 1955 
ar 1939 
như tháng 2 năm 1955 
Vào tháng 3 tháng 
6 năm 1931 cho đến 
tháng 4 năm 1961 trong 
tháng năm 
rìu Tháng sáu vào 
tháng bảy năm 1967 vào 
tháng tám August 

--------------------------------- ----------------------------------------------- 

B Tháng 2 năm 1946 
Ba tháng 4 năm 1955 
bb Tháng 10 năm 
1964 bc Tháng 5 năm 1955 
bd Tháng 10 năm 1946 
được 1952 
bf tháng 6 năm 1955 
bg tháng 7 năm 1961 
bh tháng tám 
năm tháng chín 
bk Tháng 5 năm 1944 
bl Tháng 11 năm 1967 
bm Tháng mười hai 
bn Tương tự như uq 
bp Như dq 
br Tháng 5 năm 1941 
bs Tháng 4 năm 1959 
bt Tháng 11 năm 1952 
bu Tháng 10 năm 1959 
đến tháng 12 năm 1952 
bz Tương tự như zq 

----------------------------------------- --------------------------------------- 

khoảng tháng 7 năm 1955 
cb tháng 10 năm 1949 
cc August 1955 
cd September 
Ce 1933 
tháng Giêng năm 1930 tháng 
chín 1936 
ch tháng 12 năm 1949 vào 
tháng 10 năm 1961 
ck Tháng 6 năm 1944 
tháng mười một năm 1949 
cm 1961 
cn Tháng mười hai 
tháng bảy năm 1933 
cp Tháng 2 năm 1930 tháng 2 năm 
1968 
cr Tháng 5 năm 1946 
cs Augus T 1933 
ct Tháng 2 năm 1941, 
cu 1968 
cv Tháng 
3-1930 
cy tháng 10 năm 1940 
tháng 4 năm 1941 

--------------------------------- ----------------------------------------------- 

da tháng 2 năm 1931 
Db Tháng 10 năm 1955 
dc Tháng mười một 
Tháng Giêng năm 1962 vào 
tháng 7 năm 1930 vào 
tháng 2 năm 1936 
dg tháng 9 năm 1930 
dh Tháng 2 năm 1955 vào 
tháng 2 năm 1962 
dk Tháng 4 năm 1938 
dl Tháng ba 1962 
dm Tháng 1 năm 1931 
dn Tháng ba 1931 vào 
tháng 4 năm 1968 
dp Tháng 5 năm 1968 
dq June 
dr September 1939 
ds Same as sp 
Dt Tháng 7, 1936, 
August 1930 
dw August 1947 
dx Tương tự như xp 
dz Không đăng ký 

---------------------------------- ---------------------------------------------- 

ea Tháng 1 năm 1956 
eb Tháng 8 năm 1953 vào 
tháng 2 năm 1956 vào 
tháng 3, 
tháng 4 năm 1962, có 
hiệu lực từ tháng 
6, 
tháng 7 năm 1968, từ 
tháng 2 năm 1934 đến 
tháng 11 năm 1930 vào 
tháng 10 năm 1936 vào 
tháng 11 năm 1953 
và tháng 1 năm 1934 vào 
tháng 8 năm 1968 
e? Tháng 3 năm 1934, 
tháng hai, 1945, 
eq, tháng 9 năm 1968, 
tháng 10 năm 1930, 
tháng 12 
và tháng 9 năm 1947 
tháng 12 năm 1953 

------------------------------- ------------------------------------------------- 

fa Tháng 1 năm 1953 Từ 
tháng 4 năm 1956 Từ 
tháng 1 năm 1954 Từ 
tháng 5 năm 1956 
Tháng 6 
năm 
1962 Từ 
tháng 3 năm 1940 đến 
tháng 8 năm 1962 
Tháng tư năm 1942 
tháng chín năm 1944 tháng 9 năm 1962 đến 
tháng 2 năm 1953 
tháng 10 năm 1968 đến 
tháng 2 năm 1939 
1954 
fq tháng 11 năm 1968 
fr December 
fu July 1942 
Fv Tháng 10 năm 1944 vào 
tháng ba 1954 
fx 1953 
fy February 1942 
fz September 1941 

------------------------------------ ------------------------------------------------------ 

tháng 4 năm 1950 
gb Tháng 10 năm 1951 
Gc Tháng 7 năm 1956 
gd Tháng 8 năm 1944 
ge 1956 
gf Tháng chín 
gg Tháng 
mười 1962 gh Tháng mười một Tháng mười 
hai 
gm May 1950 
đi Tháng 10 năm 1947 
tháng sáu 1950 
gt Tháng 4 1945 
gu Tháng 1 năm 1938 Tháng giêng năm 
1951 
gz November 

------------- -------------------------------------------------- ----------------- 

ha Tháng 10 năm 1956 
hb Tháng 11 
hc Tháng 7 năm 1950 
hd Tháng 10 năm 1938 
tháng 11 năm 1933 
tháng 7 năm 1946 
hg October 193 3 
hh Tháng 12 năm 1956 vào 
tháng 6 năm 1939 
hk Tháng 8 năm 1950 
Tháng 1 năm 1963 
hm Tháng 2 
Tháng 3 Tháng 3 Tháng 
12 
Tháng 9 1933 Tháng 9 năm 1950 
ia - rz 
Mã Tháng Năm Tháng 
7 năm 1937 
ib Tháng 4/1933 
ic Tháng 5 năm 1936 
id Tháng 6 năm 1933 
tức là January 1957 
if April 1953 
ig February 1957 
Ih Tháng ba 
ii Tháng 5 năm 1940 
ik Tháng 4 năm 1937 
il 1963 vào 
tháng 5 năm 1953 
vào năm 1933 
io 1963 
ip Tháng 4 năm 1939 
iq Tháng 6 năm 1963 
vào tháng 11 năm 1947 vào 
tháng 2 năm 1943 
iv Tháng 6 năm 1953 và 
tháng 1 năm 1943 
và tháng 11 năm 1942 

------------ -------------------------------------------------- ------------------ 

Tháng 1 năm 1944 
k? Tháng 4, 1943 
kb Tháng Giêng 1960 
kc Tháng 4, 1954 
kd Tháng 12, 1946 
ke Tháng 2 năm 1937 
kf Tháng 9 năm 1940 
kg Tháng 11 năm 1937 
kh Tháng Hai 1950 
Tháng 4 năm 1957 
kk Tháng Mười 1941 
kl Tháng Mười Hai năm 1932 
km Tháng Mười 1942 
kn May 1957 
ko November 1932 
kp Tháng Năm 1954 
kq June 1957 
kr April 1942 
Ks Tháng 7 năm 1963 
kt August 
ku Tháng 10 năm 1932 
k? Tháng 3 năm 1943 
kv Tháng 5 năm 1939 vào 
tháng 6 năm 1954 
kx Tháng 9 năm 1963 
ky Tháng 3 1950 
kz Tháng 11 năm 1940 

--------------------------------- ----------------------------------------------- 

Tháng 11 năm 1945 
La tháng 3 năm 1944 
lb tháng 7 năm 1957 
lc Tháng 8, 
tháng 9, tháng 
2 năm 1933 sau 
tháng 10 năm 1963 
lg tháng mười một tháng mười 
hai tháng 
ba năm 1933 
lr tháng 6 năm 1946 
Tháng 1 năm 1933 
lx tháng 11 năm 1939 

------------------ -------------------------------------------------- ------------ 

ma Tháng 10 năm 1957 
mb Tháng 11 năm 1941 
mc Tháng 1 năm 1951 
md Tháng 11 năm 1957 
Tháng 3 năm 1932 
tháng 4/1942 
mg Tháng 4-1947 
mh Tháng 12 năm 1957 
mi tháng Giêng năm 1932 
mk Tháng 4 năm 1940 
ml Tháng 1 năm 1964 
mm Tháng 2 năm 1951 
mn 1932 
Mo 1964 
mp March 
mv November 1944 
mw Tháng 6, 1938 
tháng 3 năm 1951 
mz Tháng 6, 1942 

---------------------------------- ---------------------------------------------- vào 

tháng 2 năm 1944 
nb tháng Một 1958 
nc tháng Hai 
nd tháng 3 năm 1936 
ne 1958 
nf tháng 4 1964 
ng tháng 
nh tháng sáu 
nn tháng 7 năm 1939 
không có tháng 6 năm 1930 
np tháng 7 năm 1934 
NQ Tương tự như bu 
nr tháng 4 năm 1946 
ns tháng 8 năm 1965 
nu tháng 10 năm 1948 
nx Tương tự như xu 
nz Tương tự như Zu 

------------------------------------------------- ------------------------------- 

Tháng 10 năm 1945, 
tháng 5 năm 1930 đến 
tháng 8 năm 1939 vào 
tháng 4 năm 1958 
từ tháng 5 năm 1958 
oe Tháng 12 năm 1934 
của 1947 
và tháng 6 năm 1958 vào 
tháng 7 năm 1964 vào 
tháng 1 năm 1941 vào 
tháng 2 năm 1938 vào 
tháng 8 năm 1964 vào 
tháng 3 năm 1941 
vào tháng 6 năm 1930 vào 
tháng 12 năm 1941 vào 
tháng 9 năm 1964 
hoặc tháng 11 năm 1934. Cũng 
giống như 
tháng 10 năm 1934 vào 
tháng 4 năm 1930 
oz Không đăng ký 

------ -------------------------------------------------- ------------------------ 

pa Tháng 10 năm 1939 
bb Tháng 7 năm 1958 
pc Tháng 8 năm 1958 
pd Tháng 9 
tháng 10 năm 1964 
pf tháng 11 tháng 
5 năm 1947 
tháng 12 năm 1964 
pl Tháng 8 năm 1934 
pn Tháng 7 năm 1934 sau 
tháng 8 năm 1936 
Trang Tương tự như dd 
pq Tương tự như bd 
pr tháng 9 năm 1934 
ps Tương tự như sd 
pt Tháng 6 năm 1940 
pu Tương tự như nd 
px Tương tự như xd 
pz Tương tự như zd 

--------------- -------------------------------------------------- --------------- 

qa Tháng 10 năm 1958 
qb Tháng 11 
qc Tháng 12 
qd Tháng 1 năm 1965 
qi Tháng 2 năm 1965 
qf Tháng ba 
ql 1947 
qn Tương tự như ub 
qo Tương tự như ob 
qp Tương tự như db 
qq Tương tự như bb 
qr Tháng 2 1947 
qs Tương tự Sb 
qu Như nb 
qx Tương tự như xb 
qz Tháng 1 năm 1947 

-------------------------------------- ---------------------------------------- 

R Tháng 3 1946 
r Tháng 9-1945 
Tháng 1 1948 
r 1959 
rc Tháng 2 
tháng 9 năm 1944 
1932 
rf 1936 
rg Tháng 10 năm 1950 
rh Tháng 11 
Tháng 8 Tháng 8 1937 
rk 1941 
rl Tháng 3 năm 1959 
rm Tháng 4 năm 1965 
Tháng 12 năm 1950 
Tháng 5 năm 1965 
rp Tháng 3-1945 
Tháng 
7 năm 1965 rr Tháng 7 năm 1932 
rs Tháng tám 
Tháng ba 1938 
rw February 1948 
rx tháng 
rz tháng 1 năm 1942 
sa - zz 
Mã Tháng Năm 
sa tháng 4 năm 1952 
sb 1959 
sc tháng 
sd Tháng sáu 
se tháng 11 năm 1935 
sf tháng 5 năm 1937 
sg 1952 
sh tháng 7 năm 1965 
si tháng 1 năm 1940 
sk tháng 12 năm 1935 
sl tháng 9 năm 1948 
sm Tháng Tám 
sn tháng 8 năm 1965 
để tháng 7 năm 1948 
sp Tháng 10 năm 1935 
tháng 2 năm 1965 
ss Tháng 
3-1937 tháng 12 năm 1938 đến 
tháng 3 năm 1938 
sx Không sử dụng 
Tháng 6 năm 1952 
sz Không đăng ký 

--------------------------- -------------------------------------------------- --- 

ta tháng 8 năm 1935 
tb 1940 
tc 1931 
td tháng 7 năm 1953 năm 
1931 
tf 1959 
tg tháng 6 năm 1947 
tháng 8 năm 1959 
ti tháng 9 
tk tháng 10 năm 1965 
tl tháng 9 năm 1935 
tm tháng 8 năm 1953 
t N Tháng 9 năm 1931 
đến tháng 11 năm 1965 
tp Tháng mười hai 
tq tháng 6 năm 1941 
tr tháng 7 năm 1935 
tw tháng 9 năm 1963 

--------------------------------- ----------------------------------------------- 

ua Tháng 11 năm 1948 
ub tháng 10 năm 1959 
uc tháng 
ud tháng 12 1959 
ue tháng giêng năm 1966 
UF tháng 6 năm 1952 
ug tháng 12 1931 
uh tháng 
ui tháng 7 năm 1943 
uk tháng 
ul tháng 9 năm 1938 
um tháng Ba 1942 
un tháng 10 năm 1948 
uo tháng 12 năm 1948 
lên tháng Hai 1966 
UQ tháng 3 năm 1966 
ur tháng Tám 1952 
chúng tôi tháng Ba 1938 
uu Same Như nn 
?? Tháng 12 năm 1943 năm 
1944 
tháng 9 năm 1952 
ux Chưa đăng ký 
Tháng 7 năm 1941 vào 
Tháng 10 năm 1931 

---------------------------------- ---------------------------------------------- 

va tháng 4 năm 1949 
vb tháng 1 năm 1952 
vc tháng 7 năm 1954 
vd tháng 2 năm 1940 
đã tháng 1 năm 1960 
vf tháng hai 
vg tháng 
vh tháng sáu 1936 
vi tháng 4 năm 1966 
vk tháng 6 năm 1949 
vl May 1966 
vm tháng 2 năm 1952 
vn tháng 6 năm 1966 
vp tháng 8 năm 1954 
vr tháng năm 1949 
so với tháng ba năm 1939 
vt 1952 
vw tháng 9 năm 1954 
vz tháng 11 năm 1936 

-------------------------------------------------- ------------------------------ 

ngày Tháng 9 năm 1937 trong 
tháng 5 năm 1938 vào 
tháng 4 năm 1960 vào 
tháng 5 
năm 1939 tháng 5 năm 1939 vào 
tháng 8 năm 1938 theo 
tháng 8 năm 1951 
Wh tháng 7, tháng 
6 năm 1937 
tuần tháng 4 năm 1948 
wl tháng 6 năm 1960 
wm tháng 9 năm 1951 vào 
tháng 7 năm 1966 
wo tháng 12 năm 1937 
tháng 5 năm 1948 
wq tháng 8 năm 1966 
tháng chín năm tháng 
sáu năm 1948 

------------------- -------------------------------------------------- ----------- 

xa Tháng 
5-1934 xb Tháng 7 năm 1936 
xc Tháng 10 năm 1954 
xd Tháng 7 năm 1960 
xe April 1934 
xf Tháng 9 năm 1946 
xg August 1960 
xh Tháng 6 1934 
xi Tháng chín 1960 
xk Tháng 
mười 1966 xl November 
Xm December 
xn Tương tự như ux 
xp Tháng 11 năm 1954 
xr Tháng 6 năm 1940 
xs Không sử dụng 
xu Không đăng ký 
xw Tháng 12 năm 1954 
xz Chưa đăng ký 

-------------------------- -------------------------------------------------- ---- 

Tháng 
8-1988 Tháng 10 năm 1960 
Tháng mười một Tháng Mười 
Hai 
Tháng Chín Tháng Chín 1949 
Tháng Hai Tháng Hai 1935 
yf Tháng Giêng 1967 
yg Tháng Hai 
Tháng Ba Tháng Ba Tháng 
Năm 1942 
ym Tháng 8 năm 1949 n 
tháng 3 năm 1935 
yq Tháng 12 năm 1940 
ys Tháng Giêng năm 1935 
yt Tháng 7 năm 1949 
yy Tháng 9 năm 1942 

- -------------------------------------------------- ---------------------------- 

z December 1945 
z? Tháng 
06/1943 zb Tháng 1 1961 
zc Tháng 2 1961 
zd Không đăng ký 
Tháng 3-1961 
zf tháng 4 năm 1967 
zm May tháng 
6 năm 1967 
zo Tương tự như oz 
zp Tương tự như dz 
z? Tháng 5 năm 1943 
zq Không đăng ký 
zs Tương tự như sz 
zu Tháng 10 năm 1943 
zw Năm 1951 
zx Tương tự như xz 
zz tháng 12 năm 1942 


Mã sản phẩm Loại Loại-Nhà máy-Ngày-Số nội bộ. 
1.2.3.4.5.6.7.8 
----------------- 
B 6 2 0 5 7 2 6 ECC82 Berlin 1975.7.26 26 
B 5 0 0 8 9 2 8 EF80 Berlin 1968.9. 5 28 
U 8 1 0 8 9 0 2 EF86 Ulm 1958.9.18 2 
U 9 ​​1 1 4 0 0 6 EF86 Ulm 1964.10.19 6 
U 3 2 1 0 1 1 0 EF86 Ulm 1970.11.23 10 
B 3 1 0 8 6 0 2 EF183 Berlin 1958.6.13 2 
B 2 1 1 9 0 0 4 EL12 Berlin 1959.10.12 4 
B 3 0 1 8 0 0 6 EL84 Berlin 1968.10.3 6 
U 2 0 0 1 1 0 4 EL156 Ulm 1961.1.2 4 
U 1 0 0 1 3 0 7 EL156 Ulm 1971.3.1 7 
B 0 3 0 1 8 3 0 PC88 Berlin 1971.8.30 30 
B 0 3 0 9 9 3 0 PCF82 Berlin 1969.9.30 30 
B 9 2 1 0 1 2 9 PCL84 Berlin 1970.11.29 29 
B 4 1 0 3 3 2 0 PCL86 Berlin 1963.3.14 20 
B 0 3 0 8 8 2 3 PCL86 Berlin 1968.8.30 23 
B 1 2 1 6 1 4 6 PL36 Berlin 1976.11.21 46 
B 4 2 0 5 6 4 0 PL500 Berlin 1975.6.24 40 
B 5 1 0 1 2 0 3 PL508 Berlin 1961.2.15 3 
U 8 1 1 5 0 3 7 PY88 Ulm 1975.10.18 37 
U 4 0 0 2 1 1 0 UCH42 Ulm 1962.1.4 10 
U 1 2 1 8 1 0 6 UF41 Ulm 1958.11.21 6 
U 7 2 0 1 9 0 4 XM1000 Ulm 1971.9.27 4 
U 9 ​​0 0 3 7 0 1 ZZ1040 Ulm 1963.7.9 1 
U 4 0 0 2 4 0 1 6211 Ulm 1962.4.4 1 
U 9 ​​0 0 4 7 0 0 D ED8000 Ulm 1974.7.9 00D 
U 5 2 0 4 3 0 0 D ECF8070 Ulm 1974.3.25 00D 
U 2 1 1 4 0 0 0 J EL8000 Ulm 1974.10.12 00J 

Mã loại Loại Tube-Nhà máy-Ngày-Số bên trong. 
1. 2. 3. 4.5.6.7.8 

ví dụ: U8116006Z 

Nhà máy: U = Ulm; B = Berlin 
Day = đảo ngược số 1 và số 2 = ngày thứ 18 = 
tháng thứ 3 và thứ năm = 10 hoặc ngày 
4 tháng  4 = số thập phân cuối cùng của năm (1958-1978) cần được xác định bởi xây dựng, 1966 hoặc 1976 tùy thuộc vào Đầu mối xây dựng bên trong. 

Số bí ẩn <> giữa hình thoi giữa các chân: 

ví dụ <5> hoặc <23/6> đôi khi các con số là một hình ảnh phản chiếu hoặc ngược lại hoặc ngược lại - nếu bạn giữ các con số lên gương một hướng đúng sẽ được tiết lộ! 79 có thể là 62 đảo ngược! 

Số kim cương là số lượng sản xuất và con số này thể hiện con người hoặc nhân viên thực tế vào thời điểm giám sát dây chuyền sản xuất khuôn thủy tinh. Nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào trong quá trình đó, ống này có thể được truy tìm từ người giám sát đã tiến hành QC kiểm soát chất lượng. Điều này có nghĩa là không có số lượng giống nhau từ ống tới ống, khi chúng tôi kết hợp ống bằng phép đo điện tử. 

Chữ "W" có nghĩa là "Tiếng ồn thấp". Chúng tôi thấy điều này trong ống của Mỹ quá, W là biểu tượng cho tiếng ồn thấp. Các ống này, giống như tất cả các ống có chữ "W" ở hậu tố, phải đáp ứng các tiêu chuẩn Military Spec về độ giật, độ rung, catốt, tuổi thọ của lò sưởi. Các hậu tố "W" làm cho phiên bản này một sự lựa chọn thông minh, nơi âm thanh vi âm, tiếng ồn thấp, và ống-cuộc sống được quan tâm.

Amp TUBE

KT88 push pull
(Model: 001)

13500


vỏ ampli đèn diy
(Model: 001)

500k


300b Snow Qeen
(Model: 001)

từ 12 triệu


Kt88 pure
(Model: 001)

5500k


el84 6p1 pp
(Model: 001)

4000k


El34 Pure
(Model: 001)

4200k(Model: 001)

4200k


Ampli đèn 6c33c
(Model: 001)

8500k


Ampli lai đèn
(Model: 001)

2000k


Ampli lai đèn
(Model: 001)

2000k


ampli đèn EL84
(Model: 001)

2200k


Ampli tube EL34 SE
(Model: 001)

2800k


Tube EL34
(Model: 001)

4500k


AMPLI Đèn 6Pi3C
(Model: 001)

3600k


VỀ CHÚNG TÔI

DA Zone and Pod Zone
Địa Chỉ : Nhà DN 4 Tập thể Thông Tấn Xã VN . Bùi Ngọc Dương Hà Nội
Hotline : 0978835302
Email : blachau@gmail.com

JOIN US ON FANPAGE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI