Preamp

Phono box đèn
(Model: 001)

3500k


Phono box đèn
(Model: 001)

1500k


Phono tube
(Model: 001)

1200K


2300k-2600k


1200k


Preamp 5654
(Model: 001)

800k


Preamp 12ax7
(Model: 001)

2600k


VỀ CHÚNG TÔI

DA Zone and Pod Zone
Địa Chỉ : Nhà DN 4 Tập thể Thông Tấn Xã VN . Bùi Ngọc Dương Hà Nội
Hotline : 0978835302
Email : blachau@gmail.com

JOIN US ON FANPAGE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI