opamp muses 01


350k

oamp hiend


dòng opamp có âm thanh dẻo và rất giống âm thanh của đèn
em ái trung âm có độ luyến láy cô đọng. 
dải trầm chặt chẽ kiểm soát nhịp rõ ràng . Giảm thểu tiếng ù nền bass không nẩy
dải cao cũng là thế mạnh của muses 01  so với muses 02 có phần không bằng
tóm lại muses 01 dành cho bạn nào thích nhạc tình cảm  trầm ấm
muses 02 dành cho người nghe nhẹ nhàng chi tiết
thay thế các opamp opa 2604 , ne5542 , lm49720, opa275 ,
và đống bên dưới

AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, MUSES8920, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532

Opamp

opamp muses 01
(Model: 001)

350k


muses 03
(Model: 001)

600k


opamp muses 02
(Model: 001)

800k


SE5532AFE
(Model: 001)

150k


SE5532AFE
(Model: 001)

150k


Opam AD797AR
(Model: 001)

100k


VỀ CHÚNG TÔI

DA Zone and Pod Zone
Địa Chỉ : Nhà DN 4 Tập thể Thông Tấn Xã VN . Bùi Ngọc Dương Hà Nội
Hotline : 0978835302
Email : blachau@gmail.com

JOIN US ON FANPAGE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI