muses 03


600k

opamp đơn , Hiend ngõ vào JFet vua của các loại opamp


bạn đang sử dụng AD797 ,5534 

OPA627 637BP 445BM AD797ANZ LME49710HA SS3601

AD797ANZ, OPA627BP, LME49710HA, NE5534
 và các loại opamp đơn khác  hãy thử muses 03 
dùng nâng cấp âm thanh cho đầu CD , DAC , Preamp
Sp chính hãng giả 1 đền bù gấp 10 lần
nâng cấp tốt cho các ampli cho tai nghe .


Kết quả hình ảnh cho muses 03
Kết quả hình ảnh cho muses 03