đá Tourmalin hộp nối đất .


450k

giải mã bí mật hộp nối đát ground box


đơn giá 300k kg 
đá thạch anh tím 250k kg 
cơ bản 1 hộp gounding box cần tối thiểu khoảng 1kg đối với cd dac và trên 1kg đối với ampli 


Bạn chơi audio nhiều năm vậy bạn có bao giờ nghe đến thuật ngữ grouding box 
chắc là cũng ít nghe . Thực ra trên thế giới gounding box có rất nhiều mới mức giá khá cao
các thương hiệu nổi tiếng châu âu thường là trên thấp nhất 400 usd tới 1550 usd  1 hộp


Entreq grounding

Kết quả hình ảnh cho grounding box

vậy bản chất là gì có tác dụng hay không . Thực sự là có và tác dụng rất nhiều
Trung quốc có thương hiệu acuharm mỗi ngày bán cả nghìn hộp grounding box  trên ebay hoặc aliexpress . 
thực ra không có gì là khó khăn tìm hiểu . bên trong đó là đá tự nhiên 

Tourmalin  bạn có thể tra google.com công dụng chữa bệnh này nọ nói chung em chỉ quan tâm nó tác dụng ra sao với audio còn bệnh thì để bác sỹ


1 loại đá giàu magie có nhiều kim loại  và có khả năng hút ion . 
27 khoáng vật trong nhóm được Hiệp hội Khoáng vật học quốc tế công nhận
Chromium-draviteNaMg3Cr6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
DarrellhenryitNaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O
DravitNaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
ElbaitNa(Li1.5,Al1.5)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
FeruvitCaFe2+3(MgAl5)Si6O18(BO3)3(OH)3OH
Fluor-buergeritNaFe3+3Al6Si6O18(BO3)3O3F
Fluor-dravitNaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F
Fluor-elbaitNa(Li1.5,Al1.5)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F
Fluor-liddicoatitCa(Li2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F
Fluor-schorlNaFe2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F
Fluor-tsilaisitNaMn2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F
Fluor-uvitCaMg3(Al5Mg)Si6O18(BO3)3(OH)3F
Foitit៛(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
Luinait-(OH)(Na,៛)(Fe2+,Mg)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
Magnesio-foitit៛(Mg2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
OlenitNaAl3Al6Si6O18(BO3)3O3OH
Oxy-chromium-dravitNaCr3(Mg2Cr4)Si6O18(BO3)3(OH)3O
Oxy-dravitNa(Al2Mg)(Al5Mg)Si6O18(BO3)3(OH)3O
Oxy-schorlNa(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O
Oxy-vanadium-dravitNaV3(V4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O
PovondraitNaFe3+3(Fe3+4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O
Rossmanit៛(LiAl2)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
SchorlNaFe2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
TsilaisitNaMn2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH
UvitCaMg3(Al5Mg)Si6O18(BO3)3(OH)3OH
Vanadio-oxy-chromium-dravitNaV3(Cr4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O
Vanadio-oxy-dravitNaV3(Al4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O
với trả nghiệm thực tế khi ghép chung hệ thông dải trầm đc kiểm soát chặt chẽ . trung âm và dải cao có xu hướng trong trẻo hơn 
em bán theo kg các anh chị có thể về tự xây dựng cho bản thân hoặc mua sản phẩm đã làm sẵn sx tại Việt Nam by da.zone


đá thạch anhtoubline


SP Tube bóng điện tử

VỀ CHÚNG TÔI

DA Zone and Pod Zone
Địa Chỉ : Nhà DN 4 Tập thể Thông Tấn Xã VN . Bùi Ngọc Dương Hà Nội
Hotline : 0978835302
Email : blachau@gmail.com

JOIN US ON FANPAGE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI