ecc 802s 803s 12au7 12ax7


700k

hãng JJ tesla


bóng ecc803s gold pin giá 700k quả tùy chọn ecc802s cùng 1 mức giá 
thay thế cho ecc82 ecc83 12ax7 12au7 
thị trường bóng rất nhiều các bóng cũ mua hên xui có thể đã hư hại hoặc qua thời gian sử dụng lâu mờ âm sắc .
các bóng mới bây giờ chất lượng cũng rất tốt bạn ko cần mê tín dị đoan bóng cổ 
sử dụng các ampli push pull hoặc phono rất cần bóng mới để giảm thiểu ù nhiễu cũng như cân đối 2 vế với nhaucác bóng 12ax7 kt88 el34 el84

1500k


1500k ( cặp)


KT88 Guiguang
(Model: 001)

2000k


el34 EH
(Model: 001)

1100k


Tung-Sol 12AX7
(Model: 001)

1000k


bóng KT 88 cayon
(Model: 001)

2000k(Model: 001)

4000k


bóng El84 mullard
(Model: 001)

1200k


bóng el34
(Model: 001)

750k


bóng đèn KT88
(Model: 001)

1600k


sovtek 6l6
(Model: 001)

500k


VỀ CHÚNG TÔI

DA Zone and Pod Zone
Địa Chỉ : Nhà DN 4 Tập Thể Thông Tấn Xã VN . Bùi Ngọc Dương Hà Nội
Hotline : 0978835302
Email : blacau@gmail.com

JOIN US ON FANPAGE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI