bóng el34 marshall (ruby)


600k

là bóng cho ampli guitar âm thanh 1 chút cao độ tươi sáng


 bóng el34 marshall (ruby) TAD 
bóng tồn kho mới 3 bóng trên giá như nhau 600k 1 cặp
về bản chất chúng dành cho ampli đàn guitar âm thanh chi tiết đặc biệt tốt ở giải cao
trung âm khá 
nói chung cơ bản nếu bạn xài ampi nhạc cụ là chủ yếu thì nên xài 3 bóng này.
Nếu nghe nhạc thì các bóng khác cùng giá cho chất lượng tốt hơn


bóng được nhà máy 

Shuguang / Psvane Audio oem cho các hãng trên
trong đó TAD oem cho TAD đức  


TAD (Tube Amp Doctor)

The T.A.D. (Tube Amp Doctor) audio tubes we offer are designed in Germany and produced in China to TAD's high standards. The reliability, build quality, and tone of these TAD vacuum tubes are outstanding. TAD 6L6GC-STR6L6WGC-STR6V6GT, and TADEL84 power vacuum tube types are clearly some of the best available.  All of these are rated for higher plate voltage and power than typical versions of these vacuum tubes.  The TAD 6L6GC and 6L6WGC are incredibly popular and long-time best sellers.  These 6L6 tubes, along with the other TAD vacuum tubes we offer, have great customer reviews. You can also find our reviews in the Product Reviews section.


các bóng 12ax7 kt88 el34 el84

1500k


1500k ( cặp)


KT88 Guiguang
(Model: 001)

2000k


el34 EH
(Model: 001)

1100k


Tung-Sol 12AX7
(Model: 001)

1000k


bóng KT 88 cayon
(Model: 001)

2000k(Model: 001)

4000k


bóng El84 mullard
(Model: 001)

1200k


bóng el34
(Model: 001)

750k


bóng đèn KT88
(Model: 001)

1600k


sovtek 6l6
(Model: 001)

500k


VỀ CHÚNG TÔI

DA Zone and Pod Zone
Địa Chỉ : Nhà DN 4 Tập Thể Thông Tấn Xã VN . Bùi Ngọc Dương Hà Nội
Hotline : 0978835302
Email : blacau@gmail.com

JOIN US ON FANPAGE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI