SP bán dẫn điện tử

MBL6010D
(Model: )

2500k


3800k


Pre acoutic
(Model: )

1300k


lm3886 TDA7293
(Model: )

600k


DAC 4490 Basic
(Model: )

1400k


Queen Star
(Model: )

1400k


DAC akm4490 max
(Model: )

2950k


DAC 4495
(Model: )

3400k


HDAM martanz
(Model: )

4200k


1900k


Phono box
(Model: )

900k( tạm dừng kinh doanh)


450k Dài 1.5M


D0 acoutic
(Model: )

600k


Phono box
(Model: )

2950k


VỀ CHÚNG TÔI

DA Zone and Pod Zone
Địa Chỉ : Nhà DN 4 Tập thể Thông Tấn Xã VN . Bùi Ngọc Dương Hà Nội
Hotline : 0978835302
Email : blachau@gmail.com

JOIN US ON FANPAGE

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI